Pangunahing pahina

USA ZIP Code

Ito ang website ng Rhode Island ZIP code, na naglalaman ng 90 ZIP code, 71 lungsod, 5 na county, at higit sa 135,045 ZIP+4 code. Ang bawat 9-digit na ZIP code ay tumutugma sa isa o ilang Rhode Island address.
Bukod, mayroon ding ilang mga tool na nauugnay sa ZIP code o address. Halimbawa, pag-verify ng address, paghahanap ng buong ZIP code, generator ng random na address, atbp.

State-image: ri

Mga lungsod noong Rhode Island

img_city
more

Mangyaring suriin ang mga ZIP Code ayon kay Pangalan ng Lungsod:

Mga county sa Rhode Island

img_county
more

Mangyaring suriin ang mga ZIP Code ayon kay County FIPS:

Paano magsulat ng isang sobre ng US?

img_envelope
  • Una, kailangan mong punan ang impormasyon sa pag-mail ng tatanggap sa gitna ng sobre. Ang unang linya ay ang pangalan ng tatanggap, ang pangalawang linya ay ang address ng kalye na may detalyadong numero ng bahay, at ang huling linya ay ang lungsod, abbr ng estado, at ZIP Code.

    Pangalawa, isulat ang impormasyon ng nagpadala sa kaliwang tuktok na sulok ng sobre. Kung hindi maihatid ang iyong mail, babalik ito sa address ng nagpadala.

    Panghuli, huwag kalimutang idikit ang selyo sa kanang sulok sa itaas. Kung hindi, ang sulat ay hindi mapupunta sa proseso ng paghahatid.

    Narito ang halimbawa ng sobre sa ibaba.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

Para sa karagdagang paliwanag, mangyaring basahin ang opisyal na dokumento: USA.pdf (Ingles)

Populasyon

img_population

The population of the state Rhode Island was 1,052,567 in 2010 and reached 1,059,361 in 2019 with an increase of +6,794. Now the state Rhode Island is the 45th state by population size in the U.S. and accounts for 0.32% of the total U.S. population.

Area2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
Rhode Island1,059,3611,052,567+6,7940.6%45th0.32%